ET INFOkeskuse AS » Sisselogimise juhend

Sisselogimise juhend

Sisselogimise juhend kasutajale

1. Registreeru aadressil www.ehituskeskus.ee/etf

2. Kirjuta kasutajanimi ja parool selleks ettenähtud väljadele.

3. Vajuta OK ».

4. Avane lehekülg ”Minu teenused”. Sellel leheküljel võid parooli vahetada mõne lihtsamini meeldejäävaga Vaheta parooli – lingi kaudu.

5. Vajuta teenuse peale, kuhu soovid minna (ETF-Net või Soome ehitusmaterjalide veebikeskkond Tarviketieto.net)

6. Teenuse esileht avaneb.

Sisselogimise juhend peakasutajale

1. Registreeru aadressil www.ehituskeskus.ee/etf

2. Kirjuta haldustunnus (admin-tunnus) ja parool selleks ettenähtud väljadele.

3. Vajuta OK ».

4. Peakasutaja lehekülg avaneb. Leheküljel on täiendavad juhised.

Mõisted

Kes on Kasutaja?

Kasutaja on isik, kellele kasutusõiguse tellija peakasutaja annab teenuse kasutusõiguse ning kellele ta saadab kasutajanime ja parooli.

Kes on Peakasutaja?

Igal teenuse kasutusõiguse tellijal on oma peakasutaja, kes saab ET INFOkeskuselt e-postiga haldustunnuse (admin-tunnus) ja sellega seotud parooli. Haldustunnuse abil peakasutaja võib lisada ja eemaldada tellija enda kasutajaid kasutuslepinguga seotud kasutajate arvu piires.

Milliseid kasutusõigusi on teenuse kasutamisel?

Kasutusõigusi on kahte liiki: individuaalseid ja kasutajate rühmale. Individuaalkasutaja puhul on igaühel oma kasutajanimi ja parool. Rühma puhul on kõikidel kasutajatel kasutajanimi ja parool samad.

Klienditugi

ET Infokeskuse klienditugi aitab vajadusel ETF-Net teenuse kasutamisel. E-posti teel saate teateid saata etinfo@ehituskeskus.ee ja ehituskeskus@ehituskeskus.ee või helistada tööpäeviti 9-17 tel 660 4535 ja 660 4555.


ET Infokeskuse AS · Rävala pst. 8, 10143 Tallinn · Tel. 660 4535